top of page
cihly-2.jpg

Pálené plné cihly nebo nepálené cihly

Klasická pálená cihla - materiál s dobrou požární odolností, vzduchovou neprůzvučností a výbornou tepelnou akumulací. Plné cihly jsou vyráběny z přírodní suroviny – cihlářské hlíny, jsou tedy téměř ekologickým výrobkem s širokým uplatněním ve stavebnictví.
 

Rozměry cihly: 290×140×65 mm
Pevnost v tlaku: 24 MPa, pevnost: min.20 N/mm2
Tepelný odpor zdiva: 0,73 m2 K/W
Součinitel prostupu tepla: 2,87 (při 140 mm)
Hmotnost cihel: 4,6 kg
Nasákavost: 13%
Objemová hmotnost: 1 776 kg/m3
Minimální objednané množství 250 kusů 1 paleta (1 150 kg)

 

Cena 0,90 eur za 1 kus
 

________________________________________________________

 

Sušená nepálená cihla, lidově zvaná vepřovice nebo vepřík. 

 

Je jedním z nejčastěji používaných tradičních stavebních materiálů, který byl v minulosti hojně využíván především díky jednoduchosti a relativní energetické náročnosti výrobního procesu, což platí dodnes. Hlína je čistě přírodní materiál, který váže pachy a reguluje vlhkost v budovách, je zdravotně nezávadný a také příjemný na dotek. Výborné tepelně akumulační vlastnosti jsou srovnatelné s pálenou cihlou, nevýhodou je nižší pevnost – nepálená cihla je vhodná pro zdění pouze nenosného zdiva. Dále nabízíme mletou sušenou cihlářskou hlínu o zrnitosti 0-2mm jako základ pro výrobu hliněných omítek a malt pro hliněné zdění.


Rozměry sušené nepálené cihly: 290×140×65 mm
Pevnost v tlaku: 24 MPa
Hmotnost cihly: 4,1 kg
Objemová hmotnost: 1 776 kg/m3
Minimální objednané množství 250 kusů 1 paleta (1 150 kg)

 

Cena 0,85 euro za 1 kus
________________________________________________________

 

Doprava z cihelny až k vám domů. Individuální ceny dle počtu palet a vzdálenosti. nákladní auto (21 palet)

 

Naše cihelna se nachází nedaleko Prahy. (Střední Čechy) Odtud se počítá i cena za dopravu.
________________________________________________________

 

Stručně o naší historii cihelny ve středních Čechách.

Od roku 1820 do roku 1911 cihelnu vlastnil kníže z Fürstenbergu. V roce 1911 se stal správcem statku s přilehlou cihelnou Alois Hercl. Po skončení první světové války koupil hostinec do svého vlastnictví. Kromě cihel se již vyrábí i dlaždice. V roce 1932 byla postavena nová kruhová pec. S počátkem druhé světové války byl provoz cihelny omezen. Po válce byla výroba obnovena. Po únorovém komunistickém puči přišla nešťastná doba. Cihelna byla vyvlastněna a majitelé násilně vystěhováni. Několik let byla mimo provoz. Kolem roku 1960 byl s přerušeními obnoven provoz jako malá pobočka tehdejšího MNV.
V současné době.
Po sametové revoluci byla cihelna a prstencová pec vrácena potomkům původních majitelů v restitučním řízení. Byla obnovena výroba pálených cihel. Docházelo k postupné renovaci a výměně výrobního zařízení.
V současné době vyrábí pálené cihly a již více než 20 let i tradiční cihlovou dlažbu - půdovky. Cihelna dále rozvíjí programy nepálených cihel jako originální zdicí a izolační materiál a výrobu originálních hliněných omítek.
Když přišly požadavky doby, cihelna začala s futuristickou vizí recyklovat stavební odpad a s tím i výrobu dalších produktů pro stavební účely, například zrnitosti.

Getting Here
bottom of page