top of page

LED OSVĚTLENÍ A CIRKADIÁNNÍ RYTMUS

Led osvětlení prozatím není nejběžnějším osvětlením ve světě, ale díky svým významným přednostem se postupně rozmáhá. Mezi jeho výhodné vlastnosti se řadí: vyšší energetická účinnost, menší produkce tepla, vysoká životnost, vyšší spektrální kontrola, velikost a menší hmotnost.

Jelikož se rozmáhá používání LED světel ve světě a jsme čím dál častěji vystavování jeho účinkům, je nasnadě zjišťovat dlouhodobé účinky působení denního LED světla na zdraví lidí i zvířat, jejich metabolismus a fyziologii.

V roce 2007 bylo zařazeno dlouhé působení světla v noci jako potencionální karcinogen. Později bylo také prohlášeno, že dlouhé působení modře obohaceného (hodnoty větší než 3000K) LED světla v noci může mít nepříznivé účinky. Dlouhodobé působení v noci může narušit biologické procesy, což může vést například k poruchám spánku. Doporučuje se proto v noci používat LED osvětlení s hodnotami 3000K a nižší.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY

Nyní se objevují studie, které započal profesor Satchin Panda, prokazující příznivé účinky na cirkadiánní rytmus, metabolismus, neuroendokrinní a fyziologické procesy. Studie, které byly prováděné na savcích ukazují, že expozice modře obohacenému LED světlu během dne vedou ke zvýšené hladině melatoninu, což podporuje potlačení metabolismu v noci, snížení růstu rakoviny prostaty a zlepšení hladin některých látek v organismu. Navíc se obsah tuku snížil a obsah bílkovin zvýšil.

Vzhledem k současnému životnímu stylu západu jsme vystavování umělému světlu více přes den i v noci, než tomu bylo v minulosti. To může vést k narušení cirkadiánních rytmů, metabolických procesů a zvýšenému výskytu rakoviny.

Současný výzkum tedy naznačuje, že jak u lidí, tak laboratorních zvířat, vystavení více modře obohacenému světlu během dne silně posiluje normální cirkadiánní rytmus. Naopak je v tomto ohledu nejvýhodnější expozice v noci světlem, které je více obohaceno o emise s delší vlnovou délkou (nad 580 nm, jantarová, červená). Navíc je důležité pro lidi, aby místnosti byly zcela zbaveny světla během fáze spánku například stop světlu závěsy nebo instalace postele s "nebesy" aj.

Doporučuji každému knihu. Cirkadiánní kód - od profesora Satchin Panda

cirkadianni-kod-vyuzijte-prirozeny-rytmus-tela-pro-zdravi-vykon-a-zhubnuti.jpg

OSVĚTLENÍ PROJEKTUJEME PODLE CIRKADIÁNNÍHO RYTMU

Máte zájem o návrh osvětlení ve vašich domácích, či pracovních prostorách? 

Zaujala vás montáž osvětlení a máte k ní další informace? Nebo si chcete rovnou domluvit konzultaci přímo pro váš projekt? Stačí vyplnit formulář a my se ozveme

bottom of page